Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език

Защита на личните данни

ЕТ ТИТ – Теньо Тенев е вписан в търговския регистър с ЕИК 102085317 , с адрес на управление гр. Камено ул. Айтоска река 16, тел: 05515 2030. В качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и Закона за защита на личните данни.
Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Ние събираме и използваме лична информация, която включва име, адрес, телефонен номер, email и IP адрес, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано

Горепосочените лични данни се използват изключително само за вътрешнофирмени цели и не се предоставят на трети лица. с изключение на държавни институции по регулацията на съответен нормативен документ.
Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни: 10f@titbg.com .
Предоставянето на личните данни е доброволно, когато тези данни са необходими за функционирането на електронния ни магазин. В случай, че данните не бъдат предоставени, ЕТ ТИТ – Теньо Тенев няма да бъде в състояние да продаде продукт или услуга.
Имате право на достъп, право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до Вас и обработвани от ЕТ ТИТ – Теньо Тенев лични данни.
Имате право: да получите данните от ЕТ ТИТ – Теньо Тенев във вида и по начина, определен в закона и да ги прехвърлите на друг администратор; по всяко време да възразите срещу обработването на данните Ви, както и да оттеглите дадените от Вас съгласия чрез изпращане на email: 10f@titbg.com.
Можете да упражните правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни: Комисия за защита на личните данни
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
телефон: 02/9153518  email: kzd@cpdp.bg
ЕТ ТИТ – Теньо Тенев съхранява личните данни в срок от 24ч след предявено изрично желание от клиента направено на email: 10f@titbg.com.
След изтичане на посочените срокове , ако не е налице друго основание за обработка на данните, те ще бъдат изтрити.